advertise
شرکت نوین پلیمر
شرکت نوین پلیمر
شرکت نوین پلیمر
شرکت نوین پلیمر
شرکت نوین پلیمر
شرکت نوین پلیمر

نوین پلیمر

تضمین کالا

تضمین ارائه با کیفیت ترین محصولات کاملا اصالت دار در فروشگاه ما

تضمین کالا

تضمین ارائه با کیفیت ترین محصولات کاملا اصالت دار در فروشگاه ما

قیمت های منصفانه

منصفانه ترین قیمت های موجود در بازار

قیمت های منصفانه

منصفانه ترین قیمت های موجود در بازار

پشتیبانی در ساعات اداری روز های غیر تعطیل

پاسخگویی به تمام سؤالات شما ، ساعات اداری روز های غیر تعطیل

پشتیبانی در ساعات اداری روز های غیر تعطیل

پاسخگویی به تمام سؤالات شما ، ساعات اداری روز های غیر تعطیل

کالا های تولید شده در شرکت نوین پلیمر

لوله های ابیاری خط دار

لوله های ابیاری دریچه دار

لوله های ابیاری بارانی
( پی فلکس )

ماچ

پرفروش ترین محصولات

لوله های ابیاری خط دار
مقایسه
لوله های ابیاری خط دار
مالچ
مقایسه
مالچ
لوله های ابیاری بارانی ( پی فلکس )
مقایسه
لوله های ابیاری بارانی ( پی فلکس )
گروببگ ( بستر کشت )
مقایسه
گروببگ ( بستر کشت )
لوله آبیاری قطره‌ای
مقایسه
نوار خطر
مقایسه
لوله نخدار
مقایسه
لوله تاشو
مقایسه

محصولات ویژه

لوله های ابیاری خط دار
مقایسه
لوله های ابیاری خط دار
مالچ
مقایسه
مالچ
لوله های ابیاری بارانی ( پی فلکس )
مقایسه
لوله های ابیاری بارانی ( پی فلکس )
گروببگ ( بستر کشت )
مقایسه
گروببگ ( بستر کشت )
بست های هندلی
مقایسه
بست های هندلی
لوله های ابیاری نخدار
مقایسه
لوله های ابیاری نخدار
لوله های ابیاری دریچه دار
مقایسه
لوله های ابیاری دریچه دار
لوله پلی اتیلن
مقایسه
هیدروفلوم
مقایسه
هیدروفیکس
مقایسه

نوین پلیمر

بست های هندلی

بست های هندلی

شیر الات و اتصالات

شیر الات و  اتصالات

تضمین ارائه با کیفیت ترین محصولات ابیاری کشاورزی در شرکت نوین پلیمر

محبوب ترین ها

لوله های ابیاری خط دار
مقایسه
لوله های ابیاری خط دار
لوله های ابیاری بارانی ( پی فلکس )
مقایسه
لوله های ابیاری بارانی ( پی فلکس )
مالچ
مقایسه
مالچ
گروببگ ( بستر کشت )
مقایسه
گروببگ ( بستر کشت )
بست های هندلی
مقایسه
بست های هندلی
لوله های ابیاری نخدار
مقایسه
لوله های ابیاری نخدار
لوله های ابیاری دریچه دار
مقایسه
لوله های ابیاری دریچه دار
لوله پلی اتیلن
مقایسه

تخفیف خورده ها

لوله های ابیاری خط دار
مقایسه
لوله های ابیاری خط دار
مالچ
مقایسه
مالچ
لوله های ابیاری بارانی ( پی فلکس )
مقایسه
لوله های ابیاری بارانی ( پی فلکس )
گروببگ ( بستر کشت )
مقایسه
گروببگ ( بستر کشت )
بست های هندلی
مقایسه
بست های هندلی
لوله های ابیاری نخدار
مقایسه
لوله های ابیاری نخدار

عملیات زمستانه در باغات

نظافت باغ
پس از برداشت محصول لازم است کلیه اندام های خشک وآلوده از محل باغات جمع آوری شده و سوزانده یا زیر خاک شوند
حذف پاجوش ،تنه جوش و علف های هرز
بوته های خشک، پاجوش و تنه جوش و علف های هرز پناهگاهی برای شیوع آفات می باشند که باید از اطراف تنه و ریشه درختان کنده و سوزانده شود
شخم زدن
به منظور برهم زدن پناهگاه زمستانه آفات در باغ از اواخر پاییز تا اواخر زمستان باید نسبت به شخم زدن بستر درختان اقدام کرد، کندوکوب یا شخم یعنی زیر و رو کردن بستر خاک تا محل سایه انداز درخت که با هدف هوادهی و اصلاح بافت خاک انجام می شود علاوه بر آن در صورتی که شخم باغات فراگیر و اصولی انجام شود در کاهش میزان ذخیره آفات در خاک نیز تاثیر بسزایی دارد
یخ آب
در صورت امکان آبیاری در طول زمستان، یک یا دو مرتبه در دمای زیر صفر باغات را آبیاری نموده تا با ایجاد یخ آب همراه با شخم به موقع جمعیت آفات در خاک کاهش یابد
هرس شاخه های آلوده
در صورت وجود آفات چوبخوار و پوستخوار و شپشک ها به ویژه سوسک سر شاخه خوار هرس شاخه های آلوده و آتش زدن آنها در کاهش آلودگی و آفات خیلی موثر خواهد بود

عملیات زمستانه در باغات

نظافت باغ
پس از برداشت محصول لازم است کلیه اندام های خشک وآلوده از محل باغات جمع آوری شده و سوزانده یا زیر خاک شوند
حذف پاجوش ،تنه جوش و علف های هرز
بوته های خشک، پاجوش و تنه جوش و علف های هرز پناهگاهی برای شیوع آفات می باشند که باید از اطراف تنه و ریشه درختان کنده و سوزانده شود
شخم زدن
به منظور برهم زدن پناهگاه زمستانه آفات در باغ از اواخر پاییز تا اواخر زمستان باید نسبت به شخم زدن بستر درختان اقدام کرد، کندوکوب یا شخم یعنی زیر و رو کردن بستر خاک تا محل سایه انداز درخت که با هدف هوادهی و اصلاح بافت خاک انجام می شود علاوه بر آن در صورتی که شخم باغات فراگیر و اصولی انجام شود در کاهش میزان ذخیره آفات در خاک نیز تاثیر بسزایی دارد
یخ آب
در صورت امکان آبیاری در طول زمستان، یک یا دو مرتبه در دمای زیر صفر باغات را آبیاری نموده تا با ایجاد یخ آب همراه با شخم به موقع جمعیت آفات در خاک کاهش یابد
هرس شاخه های آلوده
در صورت وجود آفات چوبخوار و پوستخوار و شپشک ها به ویژه سوسک سر شاخه خوار هرس شاخه های آلوده و آتش زدن آنها در کاهش آلودگی و آفات خیلی موثر خواهد بود
به عنوان مثال با طغیان ملخ صحرایی در کشور اگر از سموم شیمیایی استفاده نمی‌شد امکان کنترل این آفت میسر نبود و به محصولات کشاورزی خسارت جبران ناپذیری وارد می‌شد.
به عنوان مثال با طغیان ملخ صحرایی در کشور اگر از سموم شیمیایی استفاده نمی‌شد امکان کنترل این آفت میسر نبود و به محصولات کشاورزی خسارت جبران ناپذیری وارد می‌شد.

انواع کود ها

گروببگ ( بستر کشت )

گروببگ ( بستر کشت )

بست های هندلی

بست های هندلی

دریچه

دریچه

شیر الات و اتصالات

شیر الات و اتصالات

نوین پلیمر

نوین پلیمر

محصولات ابیاری کشاورزی

شرکت نوین پلیمر در راستای سهولت بیشتر کشاورز و به منظور بهترین بهربرداری از زمین های زراعی ، محصولات ابیاری کشاورزی را با بالاترین کیفیت تولید می کند

محصولات ابیاری کشاورزی

شرکت نوین پلیمر در راستای سهولت بیشتر کشاورز و به منظور بهترین بهربرداری از زمین های زراعی ، محصولات ابیاری  کشاورزی را با بالاترین کیفیت تولید می کند